Verklaring Gegevensbescherming

Verklaring Gegevensbescherming

Gelet op de EU-AVG, die vanaf 25.05.2018 voor Europa van kracht is en op Artikel 13 van de Zwitserse federale regering en de gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen van het rijk (Wet op de gegevensbescherming, AVG) heeft elke persoon het recht op bescherming van zijn/haar privésfeer en op bescherming tegen misbruik van zijn/haar persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan deze voorschriften. Persoonlijke gegevens worden streng vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verkocht of doorgegeven. De Zwitserse opdrachtnemer (dienstverlener) is volgens Art. 7 AVG verplicht om persoonsgebonden gegevens te beschermen door passende technische en organisatorische maatregelen. Dit wordt met Art. 8 - 10 AVG geconcretiseerd.

In nauwe samenwerking met onze Hosting-providers doen wij ons best de databanken zo goed mogelijk te beschermen tegen vreemde toegang, verlies, misbruik of vervalsing. Wij wijzen er op dat de op het internet gebaseerde gegevensoverdracht veiligheidslekken laat zien, een volmaakte bescherming tegen toegang door derden is dus niet mogelijk.

Cookies

Wij gebruiken op onze website zg. Cookies om meervoudig gebruik van onze aanbiedingen door dezelfde gebruiker/eigenaar van de internetaansluiting weer te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die uw internetbrowser op uw computer zet en opslaat. Ze dienen om ons internetoptreden en onze aanbiedingen te optimaliseren. Het gaat daarbij meestal om zg. "Session-Cookies", die na het einde van uw bezoek weer gewist worden. Gedeeltelijk geven deze Cookies echter informatie af om u automatisch weer te herkennen. Dit herkennen gebeurt op basis van het in de Cookies opgeslagen IP-adres. Het IP-adres wordt direct na het verzamelen en nog voor de opslag anoniem gemaakt, d.w.z. de IP-adressen worden door het coderen van de laatste 3 tekens anoniem.

De zo verkregen informatie dient om aanbiedingen te optimaliseren en voor u een makkelijke toegang tot onze website mogelijk te maken.
U kunt de installatie van de Cookies verhinderen door een respectievelijke instelling van uw browser; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website in volle omvang kunt gebruiken.

Contactmogelijkheid

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail en/of via een contactformulier met ons in contact te komen. In dat geval worden de door de gebruiker gemaakte opgaven opgeslagen voor de bewerking van zijn contactopname. Het doorgeven aan derden gebeurt alleen dan, als u daar nogmaals uitdrukkelijk toestemming voor geeft op het genoemde formulier. Een vergelijking van de zo verzamelde gegevens met gegevens, die mogelijkerwijs door andere componenten van onze website verzameld worden, gebeurt ook niet.

Newsletter

Als ik mij aanmeldt bij de Holle baby food AG of / en de Holle Babyclub.de /Holle Babyclub.ch voor een Newsletter, ga ik ermee akkoord dat Holle baby food AG mij regelmatig per e-mail informatie stuurt over het volgende productassortiment: babyvoeding, gezondheidstips, News over babyontwikkeling, algemene informatie over voeding. Mijn toestemming kan ik te allen tijde herroepen bij Holle baby food GmbH, uw persoonlijke gegevens worden dan direct gewist.

Onze partner voor het versturen van de nieuwsbrief is het Duitse bedrijf CleverReach GmbH & Co. KG en D-26180 Rastede (info@cleverreach.com). Uw persoonlijke gegevens worden hier veilig verwerkt en versleuteld opgeslagen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inzet van Google Analytics met anonimeseringsfunctie

Wij zetten op onze website Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, navolgend „Google“ in. Google Analytics gebruikt zg. „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en hierdoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door deze Cookies verkregen informatie, bijvoorbeeld tijd, plaats en aantal keren van uw bezoek op de website inclusief uw IP-adres, worden aan Google in de USA doorgezonden en daar opgeslagen. Wij gebruiken op onze website Google Analytics met een IP-anonimeseringsfunctie. Uw IP-adres wordt in dat geval door Google al binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte verkort en daardoor anoniem gemaakt.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, om verslagen voor ons samen te stellen over de websiteactiviteiten en om verdere aan het websitegebruik en het internetgebruik verbonden dienstverleningen te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, volgens eigen opgaven, in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de Cookies verhinderen door een respectievelijke instelling van uw browser software; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website in volle omvang kunt gebruiken.

Verder biedt Google voor de meest gangbare browsers een uitschakeloptie aan, die u meer controle geeft op welke gegevens door Google geregistreerd en verwerkt worden. Als u deze optie activeert, wordt er geen informatie over het websitebezoek overgedragen aan Google Analytics. Het activeren voorkomt echter niet dat informatie doorgegeven wordt aan ons of aan een andere door ons eventueel ingezette service voor webanalyse. Meer informatie over de door Google beschikbaar gestelde uitschakeloptie en over het activeren van deze optie, krijgt u op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Inzet van YouTube componenten met uitgebreidere gegevensbeschermingmodus

Op onze website zetten we componenten (video’s) in van de onderneming YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een onderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hierbij gebruiken we de door YouTube ter beschikking gestelde optie "- uitgebreidere gegevensbeschermingmodus -".

Als u een website oproept, die beschikt over een ingebedde video, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube en wordt de inhoud weergegeven door een mededeling aan uw browser op de internetpagina. Volgens de opgaven van YouTube worden in de "- uitgebreidere gegevensbeschermingmodus -" alleen gegevens aan de YouTube-server doorgegeven, in het bijzonder welke van onze internetpagina’s u bezocht hebt, als u de video bekijkt.

Als u tegelijkertijd ingelogd bent bij YouTube, dan wordt deze informatie bij uw lidmaatschapsaccount bij YouTube ingedeeld. Dat kunt u verhinderen, door u voor uw bezoek aan onze website af te melden op uw lidmaatschapsaccount.

Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube worden door Google onder de volgende Link beschikbaar gesteld:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Informatie/herroeping/wissen

Op basis van de Wet op de gegevensbescherming kunt u zich kosteloos tot ons wenden bij vragen over het verzamelen, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens en hun correctie, blokkade, het wissen of herroepen van een gegeven toestemming. Wij wijzen er op dat u het recht heeft op de correctie van foute gegevens of het wissen van persoonsgebonden gegevens, mocht deze aanspraak niet in tegenspraak zijn met de wettelijke bewaarplicht.

Gemachtigde voor de gegevensbescherming:  Thomas Hornfeck   THornfeck@holle.ch