Impressum

Zo kunt u ons bereiken

Holle baby food AG

Lörracherstrasse 50

4125 Riehen
Switzerland

Telefoon: +41 (0)61 555 07 00
Fax: +41 (0)61 555 07 09

Email: babyfood@holle.ch
Internet: www.holle.ch; www.babyclub.de

Impressum

Holle baby food AG | Lörracherstrasse 50 | 4125 Riehen | Zwitserland

Handelsregister Kanton Basel-Stadt, Hoofdregister: CH-270.4.001.683-6
BTW-nummer Zwitserland: CHE-105.068.738
Belasting-Identificatienummer: DE 812979428
Eco-Controlenummer: DE-ÖKO-001
Disclaimer
Wij, de Holle baby food AG, zijn exploitant van de website www.holle.ch.
Op de website bieden wij onder andere adviezen en informatie aan over de gezondheid en voeding van mensen. Deze adviezen en informatie hebben wij naar beste weten samengesteld. Ze dienen als algemene informatie en vormen geen individueel advies voor voedings- of medische vragen. Ze kunnen een advies door deskundigen zoals artsen of voedingswetenschappers niet vervangen. Ook kunnen schrijffouten of andere verkeerde opgaven niet altijd uitgesloten worden. Daarom geven wij geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie.
Aansprakelijkheidsclaims tegen ons, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, die veroorzaakt zijn door het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie en adviezen enz. of door het gebruiken van verkeerde en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen bewijsbaar opzettelijke of nalatige schuld door ons aanwezig is. In het geval dat op onze pagina’s onjuiste informatie en/of fouten staan en de rechten van derden geschonden zouden zijn, komt een aansprakelijkheid alleen in aanmerking bij een bewezen grof nalatig gedrag.
Wij behouden het ons nadrukkelijk voor, de beschikbaar gestelde informatie zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.
Onze website bevat links naar andere internetpagina‘s. Voor alle op onze pagina geplaatste links geldt: Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Ondanks zorgvuldige controles kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is uitsluitend de exploitant ervan verantwoordelijk. Daarom sluiten wij een verantwoording voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s uit en maken ons de inhoud niet eigen.
Alle teksten van deze internetpagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Letterlijke of inhoudelijke citaten zijn alleen toegestaan met een voorafgaande schriftelijke toestemming en met uitdrukkelijke aanwijzing op het buitenlandse copyright. Overtredingen hiervan worden gerechtelijk vervolgd.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door de Cookie opgenomen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten voor de website-exploitant samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere aan het websitegebruik en het internetgebruik verbonden dienstverleningen te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen.

U kunt de installatie van de Cookies verhinderen door een passende instelling van uw browser software; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de door u verstrekte gegevens door Google op de eerder beschreven manier en voor het eerder genoemde doel.

Het verzamelen en gebruik van uw IP-adres door Google Analytics kunt u altijd in toekomst weigeren. Nadere informatie hierover vindt u op

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.