Demeter-vlees

Kwaliteit door respect voor de natuur

De veehouderij speelt een centrale rol in het biodynamische boerderijorganisme. Demeter is de enige ecologische teeltfederatie, die de veehouderij verplichting voorschrijft en zo een consequente cyclus laat zien.
Wat de inherente omgang met de dieren betreft, zet Demeter de standaarden. Zo hebben de Demeter-koeien bijvoorbeeld horens, hen blijft het pijnlijke onthoornen bespaard. Demeter-landbouwers zijn er sterk van overtuigd dat de integriteit en ongedeerdheid van alle levende wezens van een bedrijf van cruciaal belang zijn voor de positieve ontwikkeling van het hele boerderijorganisme.

Criteria bij de Demeter-veehouderij

  • Een inherente veehouderij met veel plaats en uitloop
  • Dierenbescherming door respect voor het hele dier, daarom geen onthoorning of couperen van de snavels
  • 100 % Bio voer, voor het grootste deel van de eigen boerderij
  • Prioriteit voor natuurlijke geneeswijzen bij ziekten
  • Kwaliteitscontrole bij de verwerking
  • Dierenbescherming door respect voor het hele dier, daarom geen onthoornen of couperen van de snavels